Analýza výskumných a inovačných politík v SR 2004 – 2020

V najnovšej analýze, sa SOVVA pozrela na obsah strategických dokumentov pre výskum a vývoj – aké konkrétne opatrenia vláda SR navrhovala a do akej miery boli jednotlivé opatrenia následne napĺňané, a do akej ostali len na papieri.  

Analýza zhodnotila 50 opatrení spadajúce do šiestich oblastí, akými sú financovanie, riadenie výskumného systému, ľudské zdroje, výstupy, spolupráca a výskumno-inovačná aktivita súkromného sektora. Z toho dvanásť bolo splnených úplne, sedem bolo splnených čiastočne, až dvadsaťosem zostalo nesplnených a tri nebolo možné presne určiť.  

Stiahnite si kompletnú štúdiu V teórii a v praxi – Analýza výskumných a inovačných politík v SR 2004 – 2020 (PDF)