Definícia MSP: Príručka pre používateľov

Európske komisia vydala aktualizáciu príručky pre používateľov k definícii MSP slúži ako všeobecná pomôcka pre podnikateľov a ďalšie zainteresované strany pri uplatňovaní definície MSP.

Stiahnite si slovenskú verziu príručky