Základy štandardizácie pre projekty výskumu a inovácií – stručný sprievodca v češtine

Technologické centrum vydalo leták so základnými informáciami o štandardoch pre navrhovateľov a účastníkov projektov rámcových programov Horizon 2020 a Horizon Europe.

Zoznámi vás so základnými pojmami, prečo je dôležité zaoberať sa štandardizáciou aj v projektoch výskumu a inovácií, kde možno nájsť podrobnejšie informácie a pod.

Leták je v elektronickej podobe a k stiahnutiu je tu.