MH SR zverejnilo plán výziev na 2021. Je medzi nimi aj výzva na Seal of Excellence!

Opäť sme bližšie k národnej podpore najinovatívnejších slovenských firiem, ako ich ohodnotili experti Európskej komisie v rámci schémy EIC Accelerator. V harmonograme výziev MH SR pre budúci rok sa konečne prebojovala aj podpora pre Seal of Excellence!

Ministerstvo hospodárstva SR zaradilo do plánu výziev aj “Podporu projektov s tzv. pečaťou výnimočnosti (Seal of Excellence), ktoré neboli podporené z priamo riadených programov Európskej Komisie”.

Na výzvu je predbežná alokácia 25 miliónov eur. O podporu bude môcť požiadať aktuálne 18 slovenských firiem, ktoré získali certifikát z programu EÚ Horizont 2020 v schéme EIC Accelerator.

Zároveň na nižšie uvedenej stránke nájdete aj aktualizáciu harmonogramu pre rok 2020.

Viac informácií: