Slovensko bude mať Národné batériové centrum

Vznik projektu formou spoločného memoranda iniciovali zástupcovia SAV, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Žilinskej univerzity v Žiline, Zväzu automobilového priemyslu a Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.

Strategické smerovanie automobilového priemyslu a mobility posúva Slovensko smerom ku elektrifikácii. Túto stratégiu presadzuje aj legislatíva Európskej únie, ktorej širším cieľom je dekarbonizácia, znižovanie emisií v doprave a dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050. Dôležitou aktivitou v tomto úsilí je aj podpora vývoja a výroby pokročilých batérií. Predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavol Šajgalík v pondelok oznámil, že na Slovensku vznikne Národné batériové centrum.

“Spúšťame prípravu projektu Národného batériového centra, ktoré má ambíciu podporiť najperspektívnejšie súčasti hodnotového reťazca batériového priemyslu. Chceme sa zaradiť k najlepším hráčom v rámci európskeho priestoru,” povedal Šajgalík.

Projekt by mal pokrývať tri oblasti, ktoré boli identifikované ako tie, v ktorých dokážu slovenské subjekty vzhľadom na svoje kompetencie najlepšie uspieť. Aktivity v rámci prvého pracovného balíka sú definované ako suroviny, materiály a batériové články, ktoré majú ambíciu prispieť k vývoju pokročilých elektród, elektrolytov a článkov, s cieľom výrazne zlepšiť vlastnosti batérií. Zámerom je tiež identifikovať potenciál surovín dostupných na Slovensku, možnosti ich úpravy a možné využitie. “Prioritnými témami bude výskum a vývoj nových materiálov pre elektródy lítiových batérií aj na báze síry, tuhých elektrolytov, ako aj nových batérií typu hliník-vzduch, batérií na báze iónov sodíka a železanov a zvýšenie výkonnosti a predĺženie životnosti batérií,” objasnil rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák.

Pracovný balík dva, batériový systém a ich manažment, by sa mal zamerať na vývoj inovatívnych systémov riadenia batérií či batériových senzorov, ako aj na pokročilé techniky pre monitorovanie stavu batérií a superkapacitorov počas ich záťaže, s cieľom optimalizovať ich pracovný režim. Témou je tiež recyklácia a ďalšie využitie batérií, ktorá by mala byť riešená v rámci tretieho pracovného balíka.

Cieľom projektu Národného batériového centra je nielen spoločne pracovať na vývoji technológií, ale tiež zabezpečiť ich transfer do reálneho priemyslu. “V rámci tohto verejno-súkromného partnerstva sa chceme zamerať na praktické testovanie a validáciu nových technológií s priemyselnými partnermi,” dodal riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrik Križanský.

Zdroj/Viac informácií: TASR (Teraz.sk)