Na Slovensku vzniklo Národné superpočítačové centrum

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR oznámilo, že spoločne s Centrom spoločných činností Slovenskej akadémie vied a so združením Inovácie pre digitálnu infraštruktúru založili Národné superpočítačové centrum (NSCC), ktoré bude na Slovensku zastrešovať aktivity týkajúce sa vysokovýkonných výpočtov.

Do náplne NSCC bude patriť podpora projektov a investícií v oblasti vysokovýkonných výpočtov, podpora získavania praktických skúseností výskumníkov aj malých a stredných podnikov v oblasti superpočítačov a v neposlednom rade tiež rozvoj infraštruktúry superpočítačov.

Superpočítače dnes nachádzajú uplatnenie pri vysokovýkonných výpočtoch, spracovaní veľkých objemov dát, podpore umelej inteligencie a strojového učenia. NSCC bude poskytovať bezplatné konzultácie a vzdelávacie aktivity pre malé a stredné podniky, priemyselné spoločnosti, subjekty štátnej správy a v neposlednom rade pre akademické inštitúcie.

Superpočítač je každý vysokovýkonný počítač schopný vykonať obrovské množstvo výpočtov. Na svetovej úrovni v súčasnosti súperia viaceré krajiny o výstavbu počítačov s výkonom v ráde exaflopov. To znamená, že zvládne viac ako jeden bilión výpočtov za sekundu!

Sídlo NSCC je v objekte výpočtového strediska SAV v Bratislave, kde už je inštalovaný superpočítač Aurel (od roku 2012) a pracuje tam tím odborníkov, ktorí sa starajú o jeho prevádzku. Predsedom správnej rady NSCC bude počas prvých dvoch rokov činnosti Lukáš Demovič, riaditeľ Centra spoločných činností SAV. Aktivity združenia budú financované z členských príspevkov – úvodný vklad MIRRI SR je 300-tisíc eur.

Zdroj: MIRRI SR