MH SR spustilo výzvu pre držiteľov Seal of Excellence. Firmy majú k dispozícii vyše 31 mil. eur

Dnes spustilo Ministerstvo hospodárstva SR jedinečnú výzvu pre najlepšie slovenské inovačné firmy za vyše 31 mil. eur. To, čo sa podarilo v rámcoch pravidiel eurofondov, je taký malý zázrak. A vôbec to nie štandard. Slovensko je v tomto svetlou výnimkou v rámci EÚ a vzorom, že ak sa nájde dedikovaný a pracovitý tím, tak sa dajú pohnúť veci aj napriek štandardnej odpovedí “nedá sa”.

Aj napriek rigidným pravidlám štrukturálnych fondov sa aj s podporou Európskej komisie podarilo MH SR pripraviť pilotnú schému financovania firiem, ktoré ohodnotila medzinárodná výberová komisia v Bruseli ako výnimočné. A takáto schéma funguje len v niektorých málo krajinách Európy.

Tak sa od 4. mája 2021 môžu firmy, ktoré získali certifikát Seal of Excellence v hodnotení Európskej komisie, uchádzať o financovanie svojich vývojových, testovacích aktivít pre úspešné uvedenie ich prelomových produktov na európske trhy. Viac informácií o výzve na predkladanie návrhov.

Už v roku 2018 spustilo MH SR výzvu na financovanie firiem, ktoré získali výborné hodnotenie v návrhoch EIC Accelerator v programe Horizont 2020 (vrátane držiteľov Seal of Excellence), na prípravu štúdií realizovateľnosti. Prvýkrát v histórii tak firmy mohli čerpať paušálne úhrady až do výšky 50 tisíc eur na svoje aktivity bez komplikovaného vykazovania a administratívy. Takto získalo podporu niekoľko desiatok slovenských inovátorov.

A v podpore feasibility studies sa bude pokračovať aj naďalej. Od mája 2021 beží nový projekt, kde sa Ministerstvo hospodárstva SR pridalo k ďalšej desiatke európskych krajín a snáď už na budúci rok spustia koordinovanú výzvu pre nové štúdie realizovateľnosti na prelomové inovácie.

Už niekoľko rokov spolupracujem so skvelým tímom MH SR a úprimne musím povedať, že takto má podpora inovácií zo strany štátnej správy vyzerať. Celý tím tvrdo makal niekoľko mesiacov, aby sa na Slovensku podarilo to, čo nám v okolitých krajinách môžu závidieť. Obrovský palec hore a poďakovanie celému tímu. Odviedli ste skvelú prácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu s Vami pri rozvoji inovačného ekosystému na Slovensku!

Viac informácií: