Umelá inteligencia, etické obavy a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov

Dve tretiny globálnych firiem rátajú s digitálnymi technológiami, ktoré implementovali počas pandémie, aj do budúcnosti. Rýchlosť zavádzania digitalizácie a umelej inteligencie sa medziročne  pre väčšinu spoločností zvýšila o polovicu. Na prekážku však narazili na pracovnom trhu, kde chýbajú kvalifikovaní zamestnanci. Tieto zistenia vyplynuli z dvoch štúdií: KPMG’s 2021 CEO Outlook Pulse Survey a KPMG – Thriving in an AI World.

Zrýchlená implementácia nových technológií a umelej inteligencie totiž okrem pozitív prináša obavy a diskusie ohľadom etiky, správy a regulácie. Z výskumu KPMG vyplynulo, že osem z desiatich výkonných riaditeľov zo Spojených štátov je na umelú inteligenciu pripravených, no pri manažérskych pozíciách je to len jedna tretina.

Manažéri majú užší kontakt so zamestnancami a poznajú ich schopnosti a skutočné možnosti adaptácie na nové technológie. Navyše, dve z piatich firiem uviedli, že evidujú obavy svojich zamestnancov o ich užitočnosti v prípade nástupu umelej inteligencie. 

Viac v článku a štúdii KPMG