Výzva Grantov EHP pre zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila dňa 30.7.2021 ďalšiu otvorenú výzvu na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 02), financovanú z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  Výzva je zameraná  na podporu malých, stredných a veľkých podnikov v dvoch programových oblastiach: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. 

Príspevok na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 200 000 eur do 2 000 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 5 415 882 eur. Dátum uzatvorenia výzvy je 4.10.2021.  

INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve sa bude konať vo štvrtok 12. augusta 2021 o 10:00 hod, online.  Registrácia TU!! 

Viac informácií k Informačnému semináru nájdete v priloženej pozvánke alebo na: www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-aktuality.

Informácie o výzve BIN 02 sú zverejnené na webovej stránke: www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.

Kontakt: norskegranty@vyskumnaagentura.sk

Prevzaté z een.sk