Otvorené pozície pre Národné kontaktné body Horizont Európa a v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vyhlásilo výberové konanie na rozšírenie siete národných kontaktných bodov pre Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie (Horizont Európa) a pozície v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj (SLORD) v Bruseli.

Národné kontaktné body pre program Horizont Európa

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15.1.2022.

Kontakt: Ing. Kvetoslava Papanová, kvetoslava.papanova@cvtisr.sk – koordinátorka NCP na Slovensku

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.1.2022.

Pozície v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj (SLORD) v Bruseli

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 15.1.2022.

Kontaktná osoba: RNDr. Ing. Anna Krivjanská
E-mail: anna.krivjanska@cvtisr.sk

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28.2.2022.

Informácie o činnosti kancelárie SLORD