Jednorožce a kentauri, ktoré vzišli z EIC a ich investori

Objem investícií do technologických firiem každoročne stúpa a doposiaľ nikdy nebolo k dispozícii toľko kapitálu ako dnes. Šťastie a pozitívne investičné rozhodnutia prajú pripraveným startupom. Práve pripravenosť tých najambicióznejších, no stále rizikových, podporuje aj Európska rada pre inovácie (EIC) už od roku 2014. A na svojom má aj prvých jednorožcov!

Úsvit mýtických stvorení

Keď investorka Aileen Lee v roku 2013 pôvodne vymyslela termín „jednorožec“ (angl. unicorn), označujúci mladú technologickú firmu s trhovou hodnotou 1 miliardy USD, existovalo iba 39 spoločností, ktoré boli považované za jednorožce. V roku 2015 ich bola stovka a v roku 2018 dosiahol ich počet 250. Následne trend pokračoval v exponenciálnom raste. Na konci roku 2021 máme na svete 1600 jednorožcov.

Len v tomto roku sa vo svete zrodili každý deň minimálne dva technologické jednorožce, čo je takmer dvakrát viac, ako tomu bolo minulý rok. Napriek vzniku nových firiem v Európe majú stále najviac najúspešnejších techfiriem Spojené štáty americké. Z 1 600 firiem vo svete, ktorých hodnota presiahla miliardu dolárov, má v Spojených štátoch sídlo až 853 z nich. V Číne je 280 takýchto firiem, v Európe 268 (viac v článku).

Kde sa nachádzajú? Na svete je aktuálne 170 jednorožcových miest (mestá, kde má sídlo aspoň jeden jednorožec), z ktorých sa 65 nachádza v Európe.

Vývoj jednorožcových miest. Zdroj: Dealroom.co
Jednorožcové mestá v Európe. Zdroj: Dealroom.co

Portfólio EIC: 2 jednorožce a 91 kentaurov

Deep Tech Europe Report 2021 dokumentuje výsledky a vplyv pilotnej fázy EIC od roku 2014 do roku 2020. Počas tohto obdobia EIC podporilo 5 500 startupov a MSP, ktorých celkové investície, predovšetkým od rizikového kapitálu, ale aj od korporácií, národných podporných bánk a iných, dosiahli 9,6 miliardy EUR a kumulatívna valuácia podporených firiem je približne 50 miliárd EUR, vrátane 91 kentaurov (spoločnosti s valuáciou nad 100 miliónov EUR) a 2 jednorožcov (valuácia spoločnosti nad 1 miliardu EUR).

Rast spoločností v portfóliu EIC možno merať z hľadiska ich prevádzkových výnosov a počtu zamestnancov. Spoločnosti v portfóliu EIC v priemere za posledné dva roky zvýšili svoj obrat o viac ako tretinu a za rovnaké obdobie sa ich zamestnanosť zdvojnásobila.

Len za posledný rok sa hodnota portfólia spoločností EIC zvýšila o viac ako 50 %. Podľa najnovších odhadov sa celkové ocenenie všetkých spoločností podporovaných EIC pohybuje medzi 38,2 až 50,6 miliardami EUR (v závislosti od metodiky oceňovania). V porovnaní s minuloročným kumulovaným zhodnotením (20,1 až 28,3 miliardy EUR) to predstavuje tempo rastu približne 54 % pre všetky spoločnosti s dostupnými údajmi.

Následné investície po EIC

Investície do spoločností po ich podpore z EIC sa v rokoch 2020 a 2021 rýchlo zvýšili. V prvých šiestich mesiacoch roku 2021 prilákali spoločnosti z portfólia EIC investície vo výške viac ako 2,1 miliardy EUR, aby sa pridali k 2,6 miliardy EUR získaným v roku 2020. Rastúci počet kôl financovania v neskoršej fáze (séria B a C), ako aj osem veľkých kôl (megarounds – viac ako 100 miliónov EUR) vrátane investičného kola vo výške viac ako 250 miliónov EUR (Hydrogenics v roku 2019).

Väčšina (8,4 miliardy EUR, 85 %) pochádzala z kapitálových investícií (equity investments) a zvyšná suma pochádzala z dlhového financovania, IPO a akvizícií. Celkovo 31 spoločností podporených EIC dosiahlo počiatočné verejné ponuky (IPO) a ďalších 96 spoločností absolvovalo akvizíciu. Veľké európske spoločnosti boli zodpovedné za 65 % týchto akvizícií, pričom 30 % pochádzalo zo Spojených štátov a dve zo strany japonských spoločností.

Firmy z portfólia EIC s najväčšou valuáciou

Tu je top 5 najhodnotnejších firiem, ktoré získali v úvodných fázach podporu zo schémy EIC:

  1. Cellink (valuácia 2,7 mld €) súčasťou skupiny BICO, ktorá rieši problematiku Bio Convergence, teda ako vytvoriť ľudské tkanivá a orgány pomocou buniek z našich vlastných tiel, čím si pripravíme cestu k záchrane životov a dokonca si z nás urobíme vlastných darcov orgánov, znížime odmietnutie orgánov a vyriešime problém s nedostatkom darcov. Kombinujú technológie ako robotika, AI, pokročilá genomika a bioprinting. Viac o ceste spoločnosti v mojom článku
  2. BioArctic (valuácia 1,3 mld €) je švédska biofarmaceutická spoločnosť zameraná na vývoj nových liečebných postupov, ktoré riešia príčiny porúch ovplyvňujúcich centrálny nervový systém. Tieto typy liečby sa bežne označujú ako „modifikátory choroby“. Ovplyvňujú základnú patológiu ochorenia a vedci dúfajú, že môžu zastaviť alebo výrazne oddialiť progresiu ochorenia. Ide o veľký posun paradigmy od dnešných terapií orientovaných na symptómy.
  3. Verbit.ai (valuácia 0,9 mld €) ponúka riešenie prepisu textu a hovoreného slova s podporou umelej inteligencie v reálnom čase a poskytuje najvyššiu presnosť (99%) pre zákazníkov ako sú súdy, (e)vzdelávanie, ľudí s postihnutím, médiá a biznis segment.
  4. Hailo (valuácia 0,9 mld €) ponúka prelomový mikroprocesor jedinečne navrhnutý na zrýchlenie vstavaných (embedded) aplikácií AI na okrajových vstupných zariadeniach (edge devices – routery, stitche, MAN/WAN zariadenia).
  5. Azelio (valuácia 0,78 mld €) realizuje revolúciu v solárnej energetike – poskytuje systém dlhodobého skladovania energie, ktorý nepretržite produkuje čistú energiu ako elektrinu a teplo s nulovými emisiami.
Zoznam firiem podporených EIC s najvyššou hodnotou.
Zdroj: Európska komisia (Deep Tech Europe Report 2021)

Kto investuje?

Spoločnosti EIC financuje rôznorodý súbor investorov vrátane investorov rizikového kapitálu, podnikových investorov rizikového kapitálu, národných podporných bánk a iných.

Typy investorov do firiem, ktoré získali podporu EIC
Zdroj: Európska komisia (Deep Tech Europe Report 2021)

Najväčšími investormi sú zatiaľ BPIFrance, Atomico, HV Capital a OurCrowd, ktorí kumulatívne investovali viac ako 300 miliónov EUR do radu spoločností EIC.

Zoznam najvýznamnejších investorov do firiem, ktoré získali podporu EIC
Zdroj: Európska komisia (Deep Tech Europe Report 2021)

Ďalšie informácie: