Výdavky na výskum a vývoj v EÚ boli v roku 2020 na úrovni 2,3% HDP. Na Slovensku len 0,9%

V roku 2020 vynaložili členské štáty EÚ na výskum a vývoj približne 311 miliárd EUR. V porovnaní s rokom 2019 (312 mld. EUR) ide o pokles o 1 miliardu EUR. Najvyššia intenzita výskumu a vývoja na úrovni 3,5 % bola zaznamenaná v Belgicku, Švédsku, Rakúsku a Nemecku.

Intenzita výskumu a vývoja, t. j. výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP, predstavovala v roku 2020 2,3 % v porovnaní s 2,2 % v roku 2019. Tento malý nárast je však spôsobený poklesom HDP v dôsledku pandémie COVID-19. Desať rokov predtým (2010) bola intenzita výskumu a vývoja na úrovni 2,0 %.

Výskum a vývoj je hlavnou hnacou silou inovácií. Výdavky na výskum a vývoj a ich intenzita sú dva kľúčové ukazovatele, ktoré sa používajú na monitorovanie zdrojov venovaných vede a technológiám na celom svete.

Hlavným sektorom, v ktorom sa vynakladali výdavky na výskum a vývoj, je aj naďalej podnikateľský sektor, na ktorý v roku 2020 pripadlo 66 % celkových výdavkov na výskum a vývoj, za ním nasleduje sektor vysokoškolského vzdelávania (22 %)vládny sektor (12 %) a súkromný neziskový sektor (1 %; údaje sa nemusia z dôvodu zaokrúhľovania rovnať 100 %).

Tieto informácie pochádzajú z dát o výdavkoch na výskum a vývoj, ktoré zverejnil Eurostat.

Najvyššia intenzita výskumu a vývoja na úrovni 3,5 % bola zaznamenaná v Belgicku a Švédsku. Potom nasledovalo Rakúsko (3,2 %) a Nemecko (3,1 %).

Na opačnom konci stupnice šesť členských štátov zaznamenalo intenzitu výskumu a vývoja pod 1 % HDP: Rumunsko (0,5 %)Malta a Lotyšsko (obe 0,7 %), CyprusBulharsko a Slovensko (všetky 0,9 %).

Za posledných desať rokov sa intenzita výskumu a vývoja zvýšila v 24 členských štátoch, pričom najvyšší nárast bol zaznamenaný v Belgicku (+1,5 percentuálneho bodu; z 2,0 % HDP v roku 2010 na 3,5 % v roku 2020), Grécku (+0,9 percentuálneho bodu; z 0,6 % na 1,5 %), Poľsku a Česku (v oboch prípadoch +0,7 percentuálneho bodu; z 0,7 % na 1,4 % a z 1,3 % na 2,0 %).

Naopak, intenzita výskumu a vývoja sa znížila v troch členských štátoch: vo Fínsku (-0,8 percentuálneho bodu; z 3,7 % na 2,9 %), Írsku a Luxembursku (v oboch prípadoch -0,4 percentuálneho bodu; z 1,6 % na 1,2 % a z 1,5 % na 1,1 %).  

Ďalšie informácie:

  • Údaje a výdavky na výskum a vývoj za rok 2020 uvedené v tomto článku sú predbežné, a preto môžu byť revidované. Podľa kalendára prenosu údajov budú aktualizované údaje zverejnené v marci a novembri 2022.
  • Sekcia webovej stránky Eurostatu venovaná vede, technológiám a inováciám
  • Sekcia databázy Eurostatu venovaná vede, technológiám a inováciám

Celý článok nájdete tu.

Prevzaté zo SLORD