Novinky z EIT Manufacturing Hub Slovakia – 01/2022

Slovenské zastúpenie EIT Manufacturing Hub Slovakia prináša podujatia, nové informácie, výzvy a zhrnutia zo sveta EIT Manufacturing.

Podujatia

EIT MANUFACTURING – IDEATION & MATCHMAKING EVENTS  8.-9.2. 2022
V priebehu januára a februára EIT Manufacturing organizuje štyri tématické podujatia. Každé online stretnutie sa bude zaoberať jednou témou a následne celé fórum nadviaže na podujatie MatchMaking v dňoch 8.-9.2.2022. Ak sa chcete zapojiť do diskusie, zaregistrujte sa na sociálnej sieti AGORA.

  • 19 January 2022: “AI and digital twins for manufacturing systems”
  • 25 January 2022: “Smart technologies for circular and green manufacturing”
  • 27 January 2022: “Collaborative robots and solutions for flexible manufacturing”
  • 1 February 2022: “Automation for human-centered factories”

Viac informácií o výzve na predkladanie návrhov 2023 bude čoskoro k dispozícii na webových stránkach a kanáloch sociálnych médií:  Ideation session dates and call thematics  
https://www.eitmanufacturing.eu/news-media/events/matchmaking-event-2022/

EIT MANUFACTURING – HEI INITIATIVE WEBINAR 18.1.2022
EIT HEI (Higher Education Institution) je iniciatíva, ktorej cieľom je zlepšiť podnikateľské a inovačné kapacity inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a súčasne ich lepšie integrovať do svojich regionálnych ekosystémov.
Registrácia na webinár tu:
https://zoom.us/webinar/register/WN_vEYQPmQgTHOqd9ZoRm-sDQ

EIT MANUFACTURING PARTICIPATION IN ADVANCED FACTORIES 29.-31.3.2022
Po úspechu predchádzajúceho vydania EIT Manufacturing CLC West obnovilo svoju dohodu o strategickom partnerstve s Advanced Factories. EIT Manufacturing sa zúčastní na tomto podujatí, ktoré spojí najinovatívnejšie spoločnosti v priemyselnej automatizácii, robotike a digitálnej výrobe, spolu so všetkými technológiami, ktoré poháňajú reindustrializáciu, zlepšujú priemyselnú konkurencieschopnosť a v konečnom dôsledku poskytujú nižšie náklady na výrobu a nové obchodné modely.
Viac na stránke: https://www.advancedfactories.com/

EIT MANUFACTURING MASTER SCHOOL INFO DAYS 2.2.2022
EIT Manufacturing Master School ponúka študentom mobilitu, mentorstvo, vytváranie sietí a inovácie vrátane príslušnej odbornej prípravy o tom, ako transformovať nápady na podnikanie. Tento program vzdeláva študentov, ako rozvíjať obchodné modely, obchodné prípady a obchodné plány. Absolventi EIT Manufacturing Master School budú pripravení vytvárať startupy alebo inovácie vo výrobných spoločnostiach a ekosystémoch, čo prispeje k európskej konkurencieschopnosti, environmentálnej udržateľnosti a vytváraniu nových pracovných miest.
Viac o Master School:  Read more! 
Registrácia na info day:
https://www.eventbrite.ie/e/eit-manufacturing-master-school-info-day-february-tickets-221290936147?ref=estw

CRITICAL RAW MATERIALS: AN ESSENTIAL BUILDING BLOCK FOR THE FUTURE OF EUROPE
31.1.2022
Otázka kritických surovín naberá na sile. Európsky parlament prijal svoju správu na túto tému 23. novembra 2021. Aktualizovaná priemyselná stratégia, ako aj správa Komisie Strategic Foresight za rok 2021 upriamili dôraz na význam kritických surovín na dosiahnutie strategickej autonómie pre priemysel a spoločnosť EÚ. Európska aliancia pre suroviny spustí v roku 2022 nové zoskupenia aktivít a je veľmi potrebné, aby občianska spoločnosť pokračovala vo svojej účasti na tejto téme.
Viac na:
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/critical-raw-materials-essential-building-block-future-europe

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Výzvy

EIT URBAN MOBILITY – ChallengeMyCity
Cieľom Factory Programme je riešiť výzvy, ktorým čelia európske mestá s cieľom zlepšiť život občanov, a to prijatím inovatívnych nápadov a ich testovaním v reálnom živote. Factory Programme pomáha všetkým spoločnostiam bez rozdielu na ich veľkosť, rozvíjať svoje úspešné podnikateľské aktivity a rozširovať svoje produkty a služby. Program poskytuje spolufinancovanie a príležitosti na vytváranie sietí. Výzva je otvorená do 8.2.2022.
Viac na: Continue reading

EIT HEALTH WILD CARD 2022
Wild Card 2022 sa zameriava na duševné zdravie a včasné odhalenie rakoviny.
Wild Card postaví každý rok dva nové podniky, ktoré posúvajú hranice a riešia ako zmeniť zdravotnú starostlivosť. Program sa riadi komplexným formátom, pričom jednotlivci a malé tímy sa zúčastňujú na tvorbe tímu, školení, potrebe a validácii trhu, ako aj prísnym stresovým testovaním riešenia. EIT Health investuje do dvoch najlepších tímov s podnikateľskými návrhmi. Výzva je otvorená do 14.3.2022
Viac na: https://wildcard.eithealth.eu/

EIT JOINS THE EUROPEAN INNOVATION COUNCIL ACCELERATOR (EIC)
EIC a EIT sú súčasťou širšieho ekosystému, ktorý EÚ zaviedla v rámci programu Horizont Európa s cieľom poskytnúť európskym podnikateľom príležitosť stať sa poprednými svetovými spoločnosťami. V januári 2021 podpísali memorandum o porozumení, ktoré posilnilo podporu, ktorú EIC a EIT poskytujú tisícom inovatívnych začínajúcich podnikov a MSP, aby sa rozšírili v Európe a zabezpečili vzájomný prístup ku konzultačným službám a sieťam.

Udialo sa v mesiaci december

EIT MANUFACTURING – MAKING INNOVATION HAPPEN IN SLOVENIA 16.12.2021
V rámci oficiálneho ukončenia slovinského predsedníctva Rady EÚ organizoval EIT Manufacturing CLC East spolu s Inštitútom Jozefa Stefana 16. decembra online podujatie “EIT Manufacturing: Making Innovation Happen in Slovenia”
Viac tu:
https://www.eitmanufacturing.eu/news-media/events/making-innovation-happen-in-slovenia/

EIT MANUFACTURING: AN INNOVATION OPPORTUNITY FOR MALTA 15.12.2021.
EIT Manufacturing v spolupráci s Malta Enterprise a Malta Innovation Hub organizoval 15. decembra svoje prvé podujatie pre ekosystém Malty. Cieľom tohto podujatia bolo prezentovať príležitosti v rámci EIT Manufacturing pre ekosystém Malty.
Viac o podujatí:
https://www.eventbrite.com/e/eit-manufacturing-an-innovation-opportunity-for-malta-tickets-221342099177

CREATING I4.0 SKILLS OF THE FUTURE WITH LEARNING FACTORIES: POWERLIFT PROJECT 17.12.2021
PowerLIFT je jeden z projektov EIT Manufacturing ktorý má za cieľ vybudovať širokú sieť vzdelávacích tovární na uľahčenie prenosu výskumných technológií medzi akademickou obcou a priemyslom a so zameraním na mnohé európske MSP. V neposlednom rade jednou z tém bolo, ako využiť spoluprácu s projektmi EÚ v oblasti digitálnych zručností.
Bližšie informácie nájdete tu: https://www.eitmanufacturing.eu/news-media/events/creating-i4-0-skills-of-the-future-with-learning-factories-powerlift-project-final-conference/

INTERACTIVE MANUFACTURING @ SCHOOLS (INMAS)
Od júla do novembra 2021 bolo viac ako 500 žiakov a učiteľov zo stredných škôl z Estónska, Grécka a Slovenska zapojených do aktivít zameraných na nové prístupy k vzdelávaniu v technických a technologických odvetviach. Tieto aktivity sa uskutočnili v rámci implementácie projektu „Interactive Manufacturing @ Schools” (InMaS) a boli realizované konzorciom pozostávajúcim z 3 európskych univerzít – Slovenská technická univerzita v Bratislave, University of Tartu a Laboratory for Manufacturing Systems and Automation z University of Patras.
Tlačová správa:
https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/nove-pristupy-k-technickemu-vzdelavaniu-stredoskolakov.html?page_id=14629
Výsledky projektu si môžete pozrieť na : www.manufacturing4schools.eu

EIT MANUFACTURING – RIS INDUSTRY 4.0 HUBS.
Konzorcium inštitúcií zapojených do projektu EIT Manufacturing “RIS Industry 4.0 Hubs” viedlo iniciatívu vo forme špecializovaných digitalizačných seminárov a cielenej grantovej podpory pre európske MSP s cieľom podporiť ich pri digitalizácii výrobných a dodávateľských reťazcov.  Slovenská technická univerzita v Bratislave sa na projekte podieľala s cieľom pomôcť rozvoju lokálnych ekosystémov.
V rámci 12-mesačného projektu RIS I40H, ktorý koordinovala BIBA na Brémskej univerzite v Nemecku, tím odborníkov vykonal 3-krokovú metodiku, ktorá pomáha MSP na ceste k implementácii riešení Industry 4.0 založených na digitálnych technológiách.
Viac na stránke: https://ris-i40.eu/

EIT MANUFACTURING EVO-R PROJECT: SUPPORTING INNOVATIONS ACROSS RIS 2.12.2021
EVO-R je program na prilákanie a podporu malých tímov či subjektov pochádzajúcich z krajín EIT RIS s cieľom priniesť na európske a iné svetové trhy malé výrobné riešenia, ktoré už boli vyvinuté. Vďaka projektu EVO-R bolo tento rok podporených dvadsaťštyri inovatívnych tímov z krajín regionálneho inovačného programu (RIS).
Viac informácií tu:  Read more 

NEW EU URBAN MOBILITY FRAMEWORK TO SPUR TRANSITION TO SAFER AND MORE SUSTAINABLE URBAN MOBILITY
Európska komisia zverejnila nový Urban Mobility Framework, ktorý plní akčný plán stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu. Smart Mobility Strategy Action Plan bol zverejnený v decembri 2020. Urban Mobility Framework je súčasťou balíka opatrení pre efektívnu a zelenú mobilitu a akčného plánu na podporu služieb osobnej železničnej dopravy na dlhé vzdialenosti.
Viac na:
https://www.eiturbanmobility.eu/new-eu-urban-mobility-framework-to-spur-transition-to-safer-and-more-sustainable-urban-mobility/

EIT RAWMATERIALS ANNOUNCED THE WINNERS OF THE REGIONAL INNOVATION COMPETITION 2021
Eit RawMaterials usporiadal 7. decembra 2021 záverečné kolo regionálnej inovačnej súťaže 2021 medzi inovačnými startupmi a tvorcami zmien surovín z krajín regionálneho inovačného programu EIT (RIS).
Prvé miesto – AMEN New Technologies z Grécka
Druhé miesto –  E-Vision team zo Slovenska
Tretie miesto –  Waste Ukraine Analytics (WUA) z Ukrajiny
Viac o súťaži:
https://eitrawmaterials.eu/announcing-winners-of-the-regional-innovation-competition-2021/

EIT RAWMATERIALS COMPETITION FOR BUSINESS IDEAS ON CRITICAL RAW MATERIALS (CRMS) 31.12.2021
Súťaž podnikateľských nápadov SusCritMOOC bola otvorená pre každého, kto mal záujem riešiť jednu z naliehavých výziev pre oblasť critical raw materials.
Viac na: https://www.suscritmat.eu/critical-raw-materials-towards-sustainable-management/

EIT RAWMATERIALS START-UPS AMONGST WINNERS OF THE EIC ACCELERATOR 16.12.2021
Európska komisia vybrala 99 inovatívnych startupov a MSP, ktoré dostanú finančné prostriedky EÚ vo výške 627 miliónov EUR, aby im pomohli uviesť ich technológie na trh. Boli vybrané na základe prísneho procesu zavedeného v rámci programu Horizont Európa, ktorý zahŕňa fázu preverovania nápadov a úplné žiadosti hodnotené externými odborníkmi a rozhovor s porotou skúsených investorov a podnikateľov.
Viac o súťaži:
https://eic.ec.europa.eu/news/largest-ever-funding-round-european-innovation-council-accelerator-99-innovative-companies-set-2021-12-16_en

EIT CLIMATE-KIC NEW STRATEGY TO SUPPORT SKILLS DEVELOPMENT FOR THE SPACE AND GEOINFORMATION SECTOR
Stratégia navrhuje odporúčania na rozvoj zručností s cieľom uvoľniť potenciál študentov a pracovníkov stať sa inovátormi zajtrajška. Odvetvie EO*GI je prepojené s mnohými ďalšími oblasťami, ktoré sa navzájom ovplyvňujú a rýchlo sa transformujú (poľnohospodárstvo, energetika, doprava, miestna samospráva, námorná doprava atď.). V dôsledku toho sa znalosti, zručnosti a kompetencie, musia prispôsobiť zmenám.
Viac na: http://www.eo4geo.eu/sector-skills-strategy-report/

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY VERIFICATION (ETV) WEBINAR 13.12.2021
EIT Circular Economy Community podporuje prelomové iniciatívy a začínajúce spoločnosti prostredníctvom programu overovania environmentálnych technológií (ETV). Webinár poskytol prehľad o tom, ako ETV uľahčuje prístup riešení environmentálnych technológií na trh a úspešné príbehy predtým podporovaných startupov.
Viac na:
https://www.eitmanufacturing.eu/news-media/events/environmental-technology-verification-etv-process-success-stories/

Informácie pripravil EIT Manufacturing Hub Slovakia