EIC v roku 2022 podporí prelomové inovácie za 1,7 miliardy eur. Oficiálne je zverejnený pracovný program

Európska komisia zverejnila dlho očakávaný pracovný program pre Európsku radu pre inovácie na rok 2022. Z dôvodu pripomienok členských štátov týkajúcich sa najmä fungovania fondu EIC sa jeho zverejnenie oneskorilo o takmer tri mesiace, čo malo dopad aj na tohtoročný počet uzávierok pre plný návrh najpopulárnejšej schémy EIC, ktorou je EIC Accelerator.

Nižšie ponúkame prehľad najdôležitejších zmien, ktoré na žiadateľov v EIC čakajú v tomto roku:

  • nová iniciatíva EIC Scale-up 100: po tom ako EIC podporila od začiatku svojho fungovania viac ako 2600 malých a stredných firiem a start-upov prichádza s iniciatívou EIC Scale-up 100, ktorej cieľom bude identifikovať 100 sľubných deep-tech firiem s potenciálom stať sa budúcimi jednorožcami (valuácia viac ako 1 mld. EUR)
  • kapitálová investícia vyššia ako 15 mil. EUR: EIC Accelerator umožní firmám, ktoré pracujú na technológiách, ktoré sú strategického významu pre EÚ uchádzať sa o kapitálovú investíciu vyššiu ako 15 mil. EUR
  • väčšia podpora pre ženy inovátorky:
    • EIC pripravuje tzv. inovačný index rodu a rôznorodosti, ktorý pomôže indentifikovať medzery v tejto oblasti a poskytne ucelené informácie investorom, zákazníkom či tvorcom politík
    • v roku 2022 budú v rámci ceny EÚ pre ženy inovátorky udelené dve ďalšie ceny pre inovátorky mladšie ako 35 rokov, spolu bude teda udelených šesť cien: tri ceny pre najinšpiratívnejšie ženy inovátorky v EÚ a asociovaných krajinách a tri ceny pre najsľubnejšie „vychádzajúce inovátorky“ mladšie ako 35 rokov.
  • viac uzávierok: v roku 2022 budú mať schémy EIC Transition aj EIC Accelerator o jednu uzávierku viac, pričom sa zavádza priebežné podávanie projektových návrhov aj v EIC Transition. Žiadatelia v EIC Accelerator prepodávajúci svoj projektový návrh budú mať možnosť reagovať na pripomienky hodnotiteľov podobne ako žiadatelia v EIC Pathfinder.
Ak ste firma z Bratislavského kraja, neprehliadnite webinár "Financovanie inovácií vo firmách. Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ Horizont Európa", zameraný najmä na EIC Accelerator. Bude sa konať online 23.2.2022

EIC Accelerator

V roku 2022 bude na podporu vizionárskeho výskumu a škálovania prelomových inovácií alokovaných 1,7 mld. EUR, z toho viac ako 1 mld. EUR bude určených pre schému EIC Accelerator.

Tento rok bude na globálne škálovanie prelomových inovácií vyčlenených 1,16 mld. EUR. EIC Accelerator poskytuje unikátne zmiešané financovanie vo forme grantu (0,5 – 2,5 mil. EUR) a kapitálovej investície (0,5 – 15 mil. EUR) prostredníctvom fondu EIC. Hodnotenie projektových návrhov má tri fázy, pričom krátky návrh je možné podať kedykoľvek. Projektové návrhy sa podávajú prostredníctvom špecializovanej platformy na báze umelej inteligencie.

Aj v EIC Accelerator bude časť prostriedkov (537 mil. EUR) vyhradená na tematické financovanie. V roku 2022 týmito témami budú:

Tematické výzvy aj netematická EIC Accelerator Open budú pre plné návrhy otvorené 1. marca s troma tohtoročnými uzávierkami: 23. marec, 15. jún a 5. október.

Hlavnými novinkami v tejto schéme je možnosť žiadať v prípade technológií strategického významu pre EÚ o kapitálovú investíciu vyššiu ako 15 mil. EUR, či udelenie známky excelentnosti Seal of Excellence každej firme, ktorá prejde plným návrhom a udelí EK súhlas na zdieľanie údajov s národnými autoritami.

Viac informácií:

Prevzaté zo stránky Národnej kancelárie Horizontu (Autor: Lucia Dávidová)