Prihláste sa do súťaže Vynález roka za rok 2021

Predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR vyhlasuje cenu Vynález roka za rok 2021. Cieľom súťaže je prispieť k pozdvihnutiu vedecko – technickej tvorivosti na Slovensku a priemyselno-právnej ochrane jej výsledkov a propagovať hodnotné slovenské technické riešenia.

Ste pôvodcom, majiteľom, dedičom platného patentu, úžitkového vzoru a Váš vynález má úspechy, hospodársky a spoločenský prínos v národnom i medzinárodnom kontexte?

Oboznámte sa so Štatútom ceny, podpíšte potrebné súhlasy a čestné prehlásenia a pošlite nám elektronicky alebo poštou všetky potrebné podklady najneskôr do 31. mája 2022.

Registračný formulár

Podklady môžete poslať aj poštou na adresu:
Mgr. Erika Presperínová, LL.M.
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

Viac informácií:
t.č.: 048/ 43 00 330
email: erika.presperinova@indprop.gov.sk