Online matchmakingové veľtrhy pre kariérne možnosti výskumníkov vo firmách

EURAXESS Hubs otvoril registráciu na dva online matchmakingové veľtrhy Researchers2Businesses (R2B). Ich cieľom je poskytnúť výskumníkom príležitosť objaviť rôzne existujúce kariérne príležitosti mimo akademickej sféry a spoločnostiam uľahčiť prístup k týmto talentovaných výskumníkom prostredníctvom tematicky zameraných matchmakingových online podujatí.

Podujatie sa zameriava na oblasti

 1. Health & Wellbeing
 2. Climate, Environment & Mobility

Dôležité informácie:

 • Oficiálna stránka
 • Spustenie registrácie: 21. apríla 2022
 • Uzávierka registrácie:
  • 6. mája 2022 na veľtrh Health & Wellbeing
  • 13. mája 2022 na veľtrhu o Climate, Environment &  Mobility

Účastníci:

 • Spoločnosti: s vlastným výskumom, technologickým vývojom a inováciami alebo súvisiacimi aktivitami vykonávanými v Európe, t. j. so sídlom alebo pobočkami umiestnenými v 42 krajinách, kde je sieť EURAXESS zastúpená. Vítané sú všetky typy organizácií (súkromné, verejné, neziskové) a všetky veľkosti firiem.
 • Začínajúci výskumní pracovníci a postdoktorandi: doktorandi a postdoktorandi predovšetkým do 8 rokov po ukončení doktorandského štúdia, ktorí vykonávajú výskum v Európe alebo mimo Európy. Účasť výskumníkov utekajúcich z konfliktných oblastí je veľmi vítaná.

Témy a dátumy:

 1. podujatie – Health & Wellbeing, 6. – 7. júna 2022
 2. podujatie – Climate, Environment &  Mobility, 20. júna 2022