Horizont Európa v 3 minútach: Plán rodovej rovnosti

V krátkom trojminútovom videu si pozrite, čo znamená a aká je úloha plánu rodovej rovnosti (gender equality plan) v programe Horizont Európa.

Videá „Horizon Europe in Three Minutes“, ktoré predstavujú novinky programu Horizont Európa pripravil Horizon Europe NCP Portal.