Výzva na expertné služby pre firmy pripravujúce úplný návrh do schémy EIC Accelerator v rámci programu Horizont Europe

Ak pripravujete úplný návrh do schémy EIC Accelerator (Full proposal/Step 2), môžete získať experta na podporu pre biznisový koučing k príprave návrhu vášho projektu. Prihláste sa do 09. februára 2023.

Podporu na Slovensku realizuje Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) v rámci projektu GO-SME, ktorý združuje národné a regionálne agentúry podporujúce výskum a inovácie z 12 európskych krajín so záujmom o výmenu skúseností a vypracovanie spoločných kvalitatívnych štandardov pre prípravu národných a regionálnych schém podpory inovatívnych startupov. Viac o projekte GO-SME

Viac informácií a podklady k žiadosti