Plán výziev VAIA na podporu výskumu, vývoja a inovácií

Pozrite si plán výziev na podporu výskumu, vývoja a inovácií, ktoré budú vyhlásené tento rok, ktoré koordinuje Výskumná a inovačná autorita Úradu vlády SR (VAIA) ako vykonávateľ Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti.

Plán výziev VAIA pre Komponent 9 Plánu Obnovy – Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií:

Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT

 • Podpora projektov, ktoré získali ocenenie “Seal of Excellence” v EIC
 • Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa
 • Preklenovacie ERC granty
 • ERC Visiting granty
 • Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK
 • Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Investícia 2: Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja

 • Transformačné a inovačné konzorciá
 • „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce
 • Inovačné vouchere
 • Digitálne vouchere

Investícia 3: Excelentná veda

 • Podpora štipendií pre excelentných PhD. študentov a študentky v kategórií R1
 • Štipendiá pre výskumníkov R2-R4
 • Veľké projekty pre excelentných výskumníkov
 • Kapitálový „booster“ pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Investícia 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky

 • Dekarbonizácia ekonomiky – výzva pre projekty na TRL úrovniach 1-3
 • Dekarbonizácia ekonomiky – Podpora IPCEI projektov
 • Dekarbonizácia ekonomiky – Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania v reálnom prostredí

Investícia 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

 • Digitalizácia ekonomiky – výzva pre projekty na TRL úrovniach 1-3
 • Digitalizácia ekonomiky – Podpora IPCEI projektov
 • Digitalizácia ekonomiky – Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania v reálnom prostredí

Viac informácií a plán výziev