Výskumná agentúra vyhlásila výzvy na centrá excelentnosti a dlhodobý strategický výskum

V rámci OP Výskum a inovácie vyhlasuje Výskumná agentúra päť výziev na predkladanie žiadostí na podporu dlhodobého strategického výskumu a výzvu na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu. Pokračovať v čítaní článku “Výskumná agentúra vyhlásila výzvy na centrá excelentnosti a dlhodobý strategický výskum”

Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na teamingové výskumné centrá (mimo BSK)

Výskumná agentúra vyhlásila po zrušení výzvy novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 28 000 000 EURPokračovať v čítaní článku “Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na teamingové výskumné centrá (mimo BSK)”

Aktualizácia harmonogramu výziev pre OP VaI na rok 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (na rok 2018) v implementácií Výskumnej agentúry. Pokračovať v čítaní článku “Aktualizácia harmonogramu výziev pre OP VaI na rok 2018”

Z OP Výskum a inovácie budú podporené aj teamingové výskumné centrá za 43 miliónov

Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú podporené zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja s celkovou plánovanou alokáciou vo výške 43 miliónov eur je plánované na marec. Uviedol rezort školstva. Pokračovať v čítaní článku “Z OP Výskum a inovácie budú podporené aj teamingové výskumné centrá za 43 miliónov”

Výskumná agentúra organizovala odborný okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií. Pozrite si prezentácie

Výskumná agentúra (VA) sa nachádza v záverečnej fáze prípravy nových pravidiel a procesov platných pre dopytové výzvy na predkladanie výskumných projektov. Cieľom okrúhleho stola z 18.1.2018 bolo informovať zástupcov výskumných inštitúcií o nových opatreniach.  Pokračovať v čítaní článku “Výskumná agentúra organizovala odborný okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií. Pozrite si prezentácie”

Výzva na výber hodnotiteľov v rámci výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier. Pokračovať v čítaní článku “Výzva na výber hodnotiteľov v rámci výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier”

Výskumná agentúra zrušila výzvu na dlhodobý strategický výskum

Nový riaditeľ Výskumnej agentúry Stanislav Sipko podpísal minulý piatok (8.9.2017) zrušenie kontroverznej výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja. Pokračovať v čítaní článku “Výskumná agentúra zrušila výzvu na dlhodobý strategický výskum”

Riadením Výskumnej agentúry bol poverený Stanislav Sipko

Novým generálnym riaditeľom Výskumnej agentúry sa stal Stanislav Sipko. Vedením agentúry je poverený do času, kým sa neuskutoční riadne výberové konanie na túto pozíciu. Vo funkcii nahradil Rastislava Belianskeho. Pokračovať v čítaní článku “Riadením Výskumnej agentúry bol poverený Stanislav Sipko”