Nová výzva programu LIFE (životné prostredie a klíma) už v máji

V druhej polovici mája bude spustená nová výzva programu LIFE (Financial Instrument for the Environment and Climate Action) zameraná na projekty životného prostredia a klímy. Rozpočet výzvy pre rôzne typy projektov je zhruba 340 mil. eur a uzávierky sa plánujú v priebehu septembra 2016.

Ďalšie informácie: