Máte zaujímavú inováciu? Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2016

Ak ste minulý rok inovovali, prihláste svoj inovovaný výrobok, technológiu či službu do tohto ročníka súťaže o inovatívny čin roka. Uzávierka súťaže je 13.4.2017. V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Získajú finančnú odmenu v hodnote 7000 €, 5000 € a 3000 €.

Cieľ súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR “Inovatívny čin roka” je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Počas deviatich doterajších ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 280 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

1. Výrobková inovácia,
2. Technologická inovácia,
3. Inovácia služby (netechnologický proces);

Podmienky účasti v súťaži:

  • Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky.
  • Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2016.
  • Súťažiaci by mal preukázať prvé skúsenosti s účinkom inovácie.
  • Kompletne vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 13. apríla 2017 na e-mailovú adresu organizátora: sutaz@siea.gov.sk a zároveň poštou na adresu organizátora:
    Slovenská inovačná a energetická agentúra
    Bajkalská 27
    827 99 Bratislava

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 23. mája 2017 v rámci 24. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

20a051a5dc5343ed4344b24a2c6a5e12Víťazi súťaže Inovatívny čin roka 2015. Ich zoznam a popis nájdete na stránkach HN Online

Viac informácií a prihlášku nájdete na stránkach SIEA…

Zdroj: MH SR