Ako zachovať konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu?

Túto otázku si kladie nová správa GEAR 2030. Správa identifikuje dve oblasti, v ktorých sa musí európsky priemysel postúpiť dopredu, aby zostal celosvetovo konkurencieschopný: vozidlá s nulovými emisiami a prepojené a automatizované riadenie.

gear2030

Správa ponúka odporúčania, čo môže automobilový priemysel očakávať a ako prispôsobiť sa súčasným trendom – čím sa krátkodobé až strednodobé hrozby stávajú dlhodobými príležitosťami.

Správa predstavuje 5 oblastí pre európsky automobilový sektor:

  • nové technológie a obchodné modely – vyžadujúce vysoké investície
  • klimatické a zdravotné problémy – ako je potreba znížiť emisie skleníkových plynov
  • spoločenské zmeny – zmeny spotrebiteľského správania v súvislosti s automobilmi
  • globalizácia – zachovanie konkurencieschopnosti a reakcia na medzinárodný dopyt, ako aj zabezpečenie prístupu na medzinárodné trhy
  • štrukturálna zmena – vplyv na pracovnú silu, keďže priemysel sa pohybuje smerom k automatizovanému riadeniu a vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami

Kompletnú správu si môžete stiahnuť tu… (PDF)