17 technologických oblastí pre rozvoj Industry 4.0

Technologické centrum AV ČR pripravilo krátky dokument, kde popisuje aktuálny stav Priemyslu 4.0 a analyzuje 17 technologických oblastí pre jeho rozvoj: pokročilá robotika, big data, digitálne modelovanie, IoT, interakcia človek-stroj, rozšírená realita, virtuálny asistent, získavanie energie, nové senzory, strojové učenie, biosenzory, terahertz, autonómne roboty, mozgové rozhranie, kognitívny computing, kvantové technológie a grafénové technológie.

industry-4-0-infographic-610x321

Priemysel 4.0 je termín používaný pre modernú a pokrokovú automatizáciu výroby a zastrešuje súčasné progresívne technológie v priemyselnej výrobe. Základné víziou Priemyslu 4.0 je inteligentná továreň, ktorá prostredníctvom strojov a ich senzorov monitoruje svoje okolie a vykonáva decentralizované, ale vysoko kvalifikované rozhodnutia smerujúce k optimalizácii výroby.

Druhou základnou charakteristikou Priemyslu 4.0 je on-line prepojenie celého hodnotového reťazca konkrétneho výrobcu, a to od dodávateľov na jednej strane až k zákazníkom na strane druhej.

Publikáciu TC AV ČR si môžete stiahnuť tu: Technologie pro průmysl 4.0 – Technology brief (PDF)

Pozrite si viac o Industry 4.0 na InnoNews.

Text prevzatý z TC AVČR. Obrázok: northernautoalliance.com