EÚ chce podporiť výskum a výrobu elektrických batérií miliardami eur. Vzniká Slovenská batériová aliancia

Zhruba 80 percent súčasnej a zamýšľanej kapacity na výrobu batérií vo svete je podľa údajov agentúry Bloomberg v Ázii, len v Číne je to 69 percent. Spojené štáty majú 15 percent a Európska únia len 4 percentá. Informuje Denník N. 

Projekt podpory batérií, ktorý EÚ začala pred rokom, teraz ponúka päť typov financovania. Jednotlivé krajiny EÚ budú mať možnosť financovať výskum zo 100 percent, ak bude zahŕňať cezhraničné projekty. Informuje vo svojom článku.

Program Horizon 2020 vyčlenil na batériové projekty 200 miliónov eur a 800 miliónov eur na výstavbu predvádzacích zariadení, kde firmy predstavia svoje možnosti a výrobné plány.

Regióny, ktoré chcú sektor podporovať, môžu požiadať o prostriedky z regionálnych fondov vo výške 22 miliárd eur. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je pripravený podieľať sa na výstavbe závodov typu gigafactory, akú má americká spoločnosť Tesla.

eba-banner

Slovensko, svetový líder vo výrobe automobilov na obyvateľa, si uvedomuje nevyhnutnosť kráčať s uvedenými trendami a spoluurčovať ich. Ide o dlhodobú konkurencieschopnosť a ďalšie pracovné miesta. Píše sa vo vyhlásení Slovenskej Batériovej Aliancie.

Slovenská batériová aliancia (SBA) je zhmotnením tohto presvedčenia a zároveň impulzom pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akadémiou a finančnými inštitúciami – s cieľom reálne sa podieľať na hodnotovom reťazci batérií v Európe. SBA takto môže prispieť aj k širšej ambícii Slovenska rozvinúť svoj potenciál do regionálneho inovačného údolia, takzvaného Danube Valley.

Hodnota trhu s batériami sa odhaduje na 250 miliárd EUR ročne od roku 2025 a Európska únia si nemôže dovoliť závislosť od ázijských trhov, ktoré už pochopili kľúčový význam batérií. Pod strechou Európskej batériovej aliancie (EBA) – združujúcej približne 120 priemyselných hráčov a inovátorov – preto podniká zásadné kroky smerom k masovej produkcii batérií v Európe. SBA podčiarkuje strategický presah na Slovensko a predpokladá ich úzku spoluprácu. Viac informácií a zakladajúcich členov aliancie nájdete v spoločnom vyhlásení.

Pozrite si video Európskej batériovej aliancie:

Viac/Zdroje: