APVV čiastočne refunduje náklady prípravy projektov H2020 pre ďalších 13 organizácií

Prvých 5 súkromných firiem a ďalších 8 organizácií dostane čiastočnú úhradu nákladov spojených s prípravou projektov do programu Horizont 2020.

Výzva je otvorená do konca októbra 2018 a v prípade, že projekt bol prijatý na hodnotenie a bol hodnotený na úrovni alebo nad úrovňou prahovej hodnoty, môže získať je 3 000 eur ak je žiadateľ koordinátor, 2 000 eur ak je žiadateľ člen konzorcia hodnoteného projektu H2020.

Ďalšie informácie:

apvv-nazov