Čo hovoria na SME Instrument investori a zástupcovia biznisu

SME Instrument je okrem grantu aj základ pre seed financovanie, identifikovanie budúcich šampiónov, nástroj na znižovanie rizika investorov a vytváranie komunity expertov. Toto hovoria na najúspešnejšiu schému európskeho programu Horizont 2020, ktorou je SME Instrument, zástupcovia investorov a podnikateľských asociácií.

Javier Echarri, CEO European Business Innovation Network:

“Najväčším problémom v Európe je rozvinutosť finančných trhov pre financovanie firiem v počiatočnom štádiu. Európa sa nemôže obávať inovačnej kapacity USA, čo však chýba je finančný trh pre inovatívne firmy. SME Instrument je preto absolútne nevyhnutný, aby sa tieto veci podarili.”


Gemma Milne, Journalist, CoFounder of Science: Disrupt:

“V európskom technologickom ekosystéme je veľa výziev: slabé komunity, nedostatok finančných prostriedkov pripravených znášať riziko, nedostatok podpory prechodu cez údolie smrti. V tomto kontexte SME Instrument nielen poskytuje finančné prostriedky, ale aj združuje veľkú komunitu expertov a podnikateľov.”


Marko Seppä, Venture Capital Corporation:

“Začal som pracovať ako hodnotiteľ návrhov na SME Instrument už v roku 2014 a mal som tú možnosť sledovať, ako sa návrhy postupom času vyvíjali a myslím, že sa výrazne zlepšili.”


Kristin Aamodt, Statoil Technology Invest:

“SME Instrument je technológia na zníženie rizika, ktorá môže pre firmu výrazne zmeniť hru a tým umožňuje firmám získavať aj súkromné peniaze, ktoré stimulujú ich rast.”


Marie-Elisabeth Rusling, Business Angels Europe:

“SME Instrument pokrýva medzeru na trhu, ktorou je podpora firiem prechádzajúcich z výskumno-vývojovej fázy na trh a vstupom investorov v počiatočnej fáze. Z tohto hľadiska je pre obchodných anjelov veľmi zaujímavá. Pomáha tiež identifikovať budúcich šampiónov inovácií v Európe a vytvára komunitu.”

Viac o SME Instrument na InnoNews.blog: