Prečo a ako komercializovať výskum v life science? (Bratislava, 28.2.2019)

Pilotná prednáška, ktorej cieľom je prebudiť a podporiť záujem o life sciences a ich aplikované využitie v praxi, poskytnúť globálny pohľad na life science priemysel a otvoriť hlavné témy komercializácie. Na pilotnú prednášku budú nadväzovať tri ďalšie prednášky počas letného semestra, pričom každá prednáška bude špecificky zameraná na vybranú problematiku komercializácie v life science.

life-sc-komerc

Prednáška sa uskutoční 28.2.2019, 17.00-18.00 v konferenčnej miestnosti č. 187 (prízemie) Vedeckého parku Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, Bratislava.

Registrácia na prednášku.