Vyvíjate ľahšie, tenšie a flexibilnejšie výrobky s nižšími výrobnými nákladmi? Využite novú výzvu na financovanie experimentov

Iniciatíva programu Horizont 2020 s názvom SmartEEs poskytuje technológie, odborné znalosti a zdroje pre nové produkty/služby v oblasti elektroniky. Pre záujemcov o experimenty sa bude v marci konať workshop v Brne. 

SmartEEs je jedným z Digital Innovation Hubs (DIH), ktoré sú ekosystémami, ktoré pozostávajú z malých a stredných podnikov, veľkých priemyselných firiem, začínajúcich podnikov, výskumníkov, akcelerátorov a investorov. Zameriavajú sa na vytvorenie čo najlepších podmienok pre dlhodobý obchodný úspech pre všetky zainteresované strany. Pomáhajú zabezpečiť, aby každá spoločnosť mohla lepšie využiť digitálne príležitosti.

smartees-european-project

Výzva na predkladanie návrhov

Prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o experimenty (december 2017 – september 2019), SmartEE vyberie a podporí 20 experimentov s aplikáciami zameranými na generovanie úspešných podnikateľských príbehov a vstupov na nové trhy.

Získajte až 60 000 € v hotovosti a až 80 000 € v službách na vývoj a testovanie funkčného demonštrátora produktov.

V roku 2019 sú plánované ešte 2 uzávierky:

  • 19. apríla 2019
  • 20. septembra 2019

Témy pre oprávnené návrhy:

  • OLED and novel lighting – Bringing Light to your products with OLED and novel lighting
  • Flexible electronics and OLED displays – Bringing Interaction to your products with OLED displays
  • Organic and flexible photovoltaics – Bringing Energy to your products with organic photovoltaics
  • Novel electronics and components and smart integrated systems– Bringing Intelligence to your products with novel electronics & components and integrated smart systems.

Viac informácií o výzve

Workshop pre záujemcov o projekty SmartEEs (Brno, 13.3.2019)

Všetky európske malé a stredné podniky a midcaps sú pozvané na na workshop, aby sa dozvedeli viac a spolupracovali s odborníkmi inicatívy SmartEEs.

Workshop organizuje JIC v Brne 13. marca 2019. miesto konania: Purkyňova 649/127, Brno, ČR

Viac informácií, pozvánka a registrácia na workshop (PDF).