Vyberte si vašu perfektnú krajinu alebo mesto na základe kritérií životných nákladov, vzdelania, kvality života a podnikateľského potenciálu

V rámci Globálneho indexu konkurencieschopnosti talentov (o ktorého výsledkoch za 2019 som písal tu) si môžete tiež vyskúšať Talent Positioning System, kde si môžete vybrať vaše perfektné krajinu alebo mesto na základe vami zvolených 3-6 kritérií.

Pre ukážku dávam výsledky môjho subjektívneho výberu krajín, kde som si vyberal nasledovné kritériá: Market Landscape, Business and Labour Landscape, Access to Growth Opportunities, Sustainability, Lifestyle.

gtci-2019-countries

Top 10 krajín pri zohľadnení všetkých kritérií je: Švajčiarsko, Singapur, USA, Nórsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Holandsko, UK, Luxembursko


Pri výbere miest som použil kritériá: Gross Expenditure on R&D, ICT Access, Quality of Life, Environmental Quality, Personal Safety Score:

gtci-2019-cities

Top 10 miest pri zohľadnení všetkých kritérií je: Washington DC, Copenhagen, Oslo, Vienna, Zurich, Boston, Helsinki, New York, Paris, Seoul. Kompletný rebríček miest.

Vyskúšajte si Talent Positioning System a vyberte si mesto alebo krajinu pre vás.