Podnikatelia sú nespokojní so stavom podnikateľského prostredia, ktoré sa v prvom polroku opäť zhoršilo

Podnikatelia v prvom polroku 2019 negatívny pohľad na stav podnikateľského prostredia nezmenili. Index podnikateľského prostredia sa za uplynulý polrok znížil o -2,24%.  Analyzuje Podnikateľská aliancia Slovenska.

Podnikateľské prostredie sa na Slovensku v prvom polroku tohto roka opäť zhoršilo, a to z pôvodných 100 bodov v roku 2001 na súčasných 42,69 bodu. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) medzi podnikateľmi, ktorí hodnotili vplyv štátu, iných vonkajších faktorov, ale aj vplyv samotných podnikov na podnikateľské prostredie, informovala v utorok PAS. Index podnikateľského prostredia (IPP) zisťovala PAS už po 68. raz.

Podnikatelia za top bariéru v podnikaní za prvý polrok 2019 označili vymáhateľnosť práva, funkčnosť súdnictva (-6,14%), byrokraciu (-5,57%) a kvalitu a dostupnosť výrobných vstupov, pracovnej sily (-5,39%) ktorú hodnotili o 1,16% horšie ako v predchádzajúcom období (-4,23%). Nasledujú uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom (-4,78%), efektívnosť hospodárenia štátu, prístup k štátnej pomoci (-4,69%), zrozumiteľnosť, použiteľnosť, stálosť právnych predpisov (-4,47%) a úroveň korupcie na úradoch (-4,04%).

Zdroje/Viac informácií: