Horizon Results Platform: Nová platforma pre propagáciu výsledkov projektov

Európska komisia oznámila spustenie novej platformy pod názvom Horizon Results Platform, ktorá je teraz dostupná na Funding & Tenders Portal. Táto platforma poskytuje online priestor, kde môžu projekty bezplatne propagovať kľúčové výsledky svojho výskumu.

horizon-results-platform

Horizont 2020 definuje výsledok projektu ako „akýkoľvek hmotný alebo nehmotný výstup aktivít, akým sú údaje, vedomosti a informácie, bez ohľadu na ich formu alebo povahu a bez ohľadu na to, či môžu byť chránené alebo nie, a ktoré boli vytvorené v rámci daných aktivít. Patria k nim aj akékoľvek s nimi spojené práva, vrátane práv duševného vlastníctva“.

Pod pojmom „kľúčový využiteľný výsledok“ sa rozumie hlavný identifikovaný a zaujímavý výsledok projektu (podľa definície vyššie), ktorý bol vybraný a uprednostnený kvôli jeho vysokému potenciálu využitia a prínosu úžitku – v hodnotovom reťazci produktu, procesu alebo riešenia, alebo vďaka jeho schopnosti poskytnúť dôležité vstupy k formulovaniu politík, ďalšieho výskumu alebo k vzdelávacím aktivitám.

Pre výber a priorizáciu výsledkov odporúča Európska komisia projektom spĺňať nasledovné kritériá:

  1. stupeň inovatívnosti,
  2. využiteľnosť,
  3. dopad.

Viac informácií:

Prevzaté zo SLORD.sk