PublicBI: informácie o trendoch a príležitostiach v oblasti verejného obstarávania v rámci EÚ

PublicBI je komplexné a ľahko adaptabilné rozhranie, ktoré umožňuje podnikom získať informácie o trendoch a príležitostiach v oblasti verejného obstarávania v rámci EÚ.
Vychádza z údajov z databázy TED (Tenders Electronic Daily).

TED je online verzia „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie“, ktorý je venovaný verejnému obstarávaniu v EÚ. Každoročne sa v ňom uverejňuje 520 000 oznámení o verejnom obstarávaní vrátane 210 000 výziev na predkladanie ponúk v hodnote približne 420 miliárd EUR.

Nástroj PublicBI možno využiť na podrobnejšiu analýzu údajov z databázy TED. Jednotlivé časti rozhrania poskytujú informácie a údaje o verejnom obstarávaní v celej EÚ, ktoré odhaľujú skryté tendencie a korelácie.

publicbi

Len za Slovensko tu nájdete takmer 30 tisíc obstarávaní. Pozrite sa, kto sú najvýznamnejší dodávatelia i odberatelia.

Vyskúšajte si PublicBI.

Aplikácia, ktorá je k dispozícii v angličtine, bola zaradená do užšieho výberu súťaže EU Datathon 2018.

Autor: PublicBI UG
Poplatok: ZADARMO
Zdroj údajov: TED (Tenders Electronic Daily), Úrad pre publikácie
Funkčnosť: Porovnateľné výsledky, Vizualizácia údajov, Databáza, Informačná analýza, Časová os
Platforma: Webová aplikácia