Video Let’s R&D with Slovakia

SARIO pripravilo video Let’s R&D with Slovakia, ktoré v anglickom jazyku prezentuje Slovensko prostredníctvom jeho R&D potenciálu.

SARIO: “Video Let’s R&D with Slovakia je obsahovo navrhnuté a pripravené pre potreby prezentácie prostredia pre investičnú agentúru na zahraničné fóra, semináre a iné platformy prezentujúce investičný potenciál krajiny umocnený R&D zázemím.”

Video môže byť využívané na rôznych platformách a prezentáciách štátnych rezortov ako aj súkromných spoločnosti so súhlasom SARIO. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich SARIO. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je možné iba po predchádzajúcom súhlase.