50 inovatívnych spoločností vedených ženami uspelo v pilotnom programe Women TechEU. Je medzi nimi aj slovenská firma

Program Women TechEU má podporovať špičkové technologické startupy vedené ženami v počiatočných, najrizikovejších fázach fungovania spoločností. Women TechEU predstavuje úplne novú iniciatívu Európskej únie. Poskytuje individuálne granty vo výške 75 000 eur na podporu prvotných krokov v inovačnom procese i na rast podniku.

Okrem toho zabezpečuje mentoring a poradenstvo prostredníctvom programu Women Leadership Programme Európskej rady pre inovácie (EIC) a príležitosti na vytváranie sietí v celej EÚ.

Women TechEU je časťou série opatrení na podporu žien inovátoriek. Medzi kľúčové iniciatívy patrí Cena EÚ pre ženy inovátorky, ambiciózne ciele pre spoločnosti vedené ženami v EIC Akcelerátore, vyvážené zastúpenie mužov a žien v rade EIC, začlenenie rodového rozmeru do relevantných výziev EIC, ako aj pilotný index rodu a diverzity pri inovácii slúžiaci na sledovanie pokroku.

Úspech zaznamenala skupina prvých 50 spoločností. Vyše 40 z nich má sídlo v jednom z členských štátov EÚ, pričom pätina z nich je z krajín, ktorých sa týka rozširovanie účasti v rámci programu Horizont Európa (Widening). Okrem toho má približne pätina sídlo v krajinách asociovaných k programu Horizont Európa.

O cenu EÚ pre ženy inovátorky sa v roku 2021 uchádzalo rekordných 264 kandidátok, čo je jasným signálom rýchleho rastu počtu startupov vedených ženami v Európe.

Úspech má aj slovenská firma

Chceli by sme upriamiť pozornosť na významný úspech slovenskej spoločnosti ekolive s.r.o. s projektom BioRevolution. Ekolive s.r.o. je prvou a poprednou spoločnosťou poskytujúcou novú ekologickú metódu biologického lúhovania (InnoBioTech®) na ekologické uvoľňovanie prvkov a rozklad organických materiálov. Táto inovatívna technológia nahrádza nebezpečnú ťažbu a spracovateľské metódy, odstraňuje kovy z priemyselných minerálov ekologickým a ekonomickým spôsobom a dáva rôznym priemyselným odpadom „druhú šancu“.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Prevzaté zo SLORD