Európska rada s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá pre plasty na jednorazové použitie

Rada Európskej únie prijala minulý týždeň ambiciózne opatrenia navrhnuté Komisiou na riešenie problému morského odpadu pochádzajúceho z 10 typov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na európskych plážach, ako aj z opusteného rybárskeho výstroja a oxo-degradovateľných plastov. Pokračovať v čítaní článku “Európska rada s konečnou platnosťou schválila nové pravidlá pre plasty na jednorazové použitie”

Správa o stave Európskej únie 2018

Predseda Európskej komisie každý rok v septembri vystupuje v Európskom parlamente so správou o stave Únie, v ktorej hodnotí výsledky dosiahnuté v uplynulom roku a predstavuje priority na budúci rok.  Pokračovať v čítaní článku “Správa o stave Európskej únie 2018”

Plastový odpad: európska stratégia na ochranu planéty a posilnenie európskeho priemyslu

16. januára bola po prvýkrát prijatá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá je súčasťou prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva. Do roku 2030 budú všetky plastové obaly recyklovateľné. Pokračovať v čítaní článku “Plastový odpad: európska stratégia na ochranu planéty a posilnenie európskeho priemyslu”