EÚ podporila za 20 rokov už 100 tisíc stáží pre výskumníkov

Európska únia podporila vrámci schémy Marie Skłodowska-Curie (MSCA) vyše 100 tisíc výskumníkov od jej spustenia pred 20 rokmi. Na oslavu tohto míľnika bolo vybraných tridsať veľmi sľubných výskumníkov, ktorí realizujú aktivity excelentnosti a celosvetovej mobiliy vo výskume.

msca-100kfellows-website

Na odkazoch nižšie nájdete príbehy úspešných 30 výskumníkov.

Viac informácií: webstránka | leták (PDF)

Ďalšie informácie o MSCA: