Ako získať grant ERC na základný výskum? Poradia vám tí úspešní

Nezávislosť. Sloboda bádania. Päťročná finančná stabilita. To sú najčastejšie odpovede držiteľov grantov Európskej výskumnej rady (ERC) na otázku, aké im štedrá podpora Európskej výskumnej rady priniesla výhody. Magazín vysokých škôl Universitas oslovil dvanásť českých a slovenských vedcov, ktorí na prestížnej granty dosiahli. A čo je podľa nich pre získanie štedré vedeckej podpory najdôležitejšie? Rozhýbať sa a žiadosť o pomoc si vôbec podať.

erc_czÚspešní českí príjemcovia grantu ERC (Zdroj: Universitas.cz)

V ankete, ktorá môže účastníkom tvrdej súťaže ERC priniesť cenné rady, zodpovedajú významní biológovia, chemici, fyzici, ale tiež napríklad právnik David Kosař z Masarykovej univerzity, ktorý je spolu s ekonómom Filipom Matejka z ústavu CERGE-EI doteraz jediným českým príjemcom grantu vo spoločenskovedných odboroch (ďalší dva Česi pôsobia v cudzine: historička Pavlína Rychterová aj demograf Tomáš Sobotka riešili granty v Rakúskej akadémii vied).

Tieto a ďalšie postrehy prinášajú úspešní držitelia grantov v článku na portáli Universitas.cz: Anketa: Jak získat ERC grant.

erc-logo-0

Prevzaté z / Viac informácií a celé rozhovory nájdete na: Universitas.cz


ERC zverejnila pracovný program a podporné dokumenty na posledné tri roky programu (2018-2020).

Výskum na hraniciach financovaný Európskou radou pre výskum (European Research Council – ERC) – pozrite si viac informácií: