SME Instrument: Príbehy úspešných európskych firiem (6)

Dnes sa môžete pozrieť na príbeh dánskej firmy Amminex, ktorá po získaní grantu zo schémy SME Instrument predala majoritný podiel globálnemu hráčovi. Technológia ASDS spoločnosti Amminex ponúka špičkové riešenie, ktoré prakticky eliminuje škodlivé emisie NOx z výfukových plynov dieselových motorov.

Tue Johannesson, CTO Amminex (Dánsko):

“SME Instrument je dôležitý pre spoločnosti ako je naša, ktoré dokážu efektívne rásť, vyvíjať vyspelé technológie a rozšíriť sa na globálnom trhu. SME Instrument bol pre nás dôležitý jednak pri preukazovaní schopnosti našej inovácie dosiahnuť budúce emisné ciele, ako aj v tom, že spoločnosť Global Faurecia sa stala majoritným akcionárom.”

Pozrite si ďalšie príbehy úspešných firiem…

Viac o SME Instrument na InnoNews.blog: