Informačný seminár Horizont 2020: Aktuálne výzvy a príprava projektov Biohospodárstvo a Environment (Bratislava, 17.10.2018)

CVTI SR pozýva na informačný seminár na tému – Aktuálne výzvy a príprava projektov Biohospodárstvo (SC2) a Environment (SC5), ktorý sa uskutoční dňa 17.10.2018 od 9.30 hod. v priestoroch CVTI SR.

cvtisr-sc2-sc5-2018-10-17

Témam sa budú venovať zástupcovia Európskej komisie Davide Amato a Pavel Mišiga. Krátky sumár na tému participácie Slovenska v uzavretých témach bude doplnený aj požiadavkami z pohľadu požiadaviek, podmienok a kritérií, ktoré je potrebné zohľadniť pri príprave kvalitných žiadostí o financovanie z programu Horizont.

Program podujatia a pozvánka | Registrácia