Analýza fungovania Spoločných programových iniciatív (JPI) v rámci programu Horizont 2020

Skupina na vysokej úrovni pre spoločné plánovanie (GPC) prijala správu o analýze dlhodobých stratégií 10 iniciatív spoločného programovania (JPIs). Celkovým cieľom procesu spoločného plánovania je zhromaždiť vnútroštátne výskumné úsilie s cieľom lepšie využiť a prepojiť vzácne verejné zdroje výskumu a vývoja v Európe a efektívnejšie riešiť spoločné európske výzvy v niekoľkých kľúčových oblastiach.

Tieto dlhodobé stratégie predstavujú popis strategického plánovania a následného spoločného riešenia spoločenských výziev. Prostredníctvom programového prístupu sú JPIs už dnes v súlade s niekoľkými požiadavkami prístupu orientovaného na misie v II. pilieri (globálne výzvy a priemyselná konkurencieschopnosť) nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe.

Orientácia na misie by mohla naopak poskytovať smerovanie pre ďalší rozvoj procesu spoločného plánovania medzi regiónmi a štátmi v Európe. Analýza GPC opäť potvrdzuje význam rámcového programu pre JPIs pre financovanie a pre ich umiestnenie v kontexte riešení európskych i medzinárodných spoločenských výziev. V správe je identifikovaný celý rad osvedčených postupov a výziev, ktoré odhaľujú všeobecnú štruktúru, s oblasťami, ktoré sú určené pre JPI a iné oblasti všeobecného záujmu.

Hlavným odporúčaním je vytvoriť bližšie dynamické prepojenie medzi JPIs, GPC, ERAC a členskými štátmi (ako aj pridruženými krajinami) pod vedením Rady pre konkurencieschopnosť vrátane proaktívnej úlohy Európskej komisie v procese spoločného plánovania. JPIs sú na dobrej ceste, aby sa stali hlavnými aktérmi vo svojich príslušných oblastiach v rámci procesu spoločného plánovania a mali potenciál dosiahnuť oveľa viac, ak získajú silnejšiu politickú podporu na vysokej úrovni.

Súhrnný graf hodnotenia JPI (kliknite na obrázok pre zväčšenie):

jpi-2018-report

Celá správa je k dispozícii tu: Final Report of the GPC Task Force on the analysis of the Long Term Strategies of the Joint Programming Initiatives (PDF)

Aktuálny zoznam a odkazy na JPI:

Použité informácie zo SLORD.sk

Pozrite si tiež: