Školenia EK o obehovom hospodárstve pre podporné organizácie

V rámci novej iniciatívy Európskej komisie, zameranej na obehové hospodárstvo (circular economy), ktoré rieši celú škálu problémov od vývoja produktu až po zhodnocovanie odpadu (o ktorej som písal v predchádzajúcom článku), sa uskutočnia školenia pre podporné organizácie, ktoré podporujú firmy pri ich podnikateľských aktivitách spojených s obehovým hospodárstvom (napr. asociácie, zväzy, komory).

Prihlášky je nutné podať do 18.9.2017. Školenia prebehnú v prvom kvartáli 2018.

ueclosingtheloop

Témy školenia:

  • EU financial instruments to finance circular solutions (e.g. Horizon 2020, Life),
  • EU non-financial instruments to help promote circular solutions,
  • EU Ecolabel,
  • EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS),
  • EU Environmental Technology Verification scheme (ETV),
  • green public procurement (GPP),
  • indicators for construction sector,
  • circular business models (e.g. leasing).

Školenie povedú: KPMG, Ecofys, CSR Netherlands

Viac informácií | Prihláška