Priemysel v Európe: Fakty a dáta o konkurencieschopnosti a inováciách

Jedno z piatich pracovných miest Európy je v priemysle. Nové technológie prinášajú rýchle zmeny a odstraňujú prekážky medzi dodávateľskými reťazcami, zákazníkmi a podnikmi. Publikácia „Priemysel v Európe“ definuje najdôležitejšie výzvy ako prístup k financiám, efektívnosť zdrojov, digitalizácia, globálne hodnotové reťazce, rozvoj zručností a podporné regulácie.

industry-in-europe

Iniciatívy sa zameriavajú na budovanie hospodárstva, ktoré je obehové, udržateľné, inkluzívne a pripravené na budúcnosť. Zainteresované strany sa vyzývajú, aby túto publikáciu používali ako referenčný bod na identifikáciu iniciatív pre ich využívanie a záujem a na identifikáciu nedostatkov, ktoré je potrebné riešiť.

Stiahnite si publikáciu Industry in Europe.

Zdroj: Európska komisia


Pozrite si ďalšie informácie na InnoNews: