SME Instrument: Rozhovor s Danubia Nanotech, ktorí získali fázu 1

Spoločnosť DANUBIA NanoTech, s.r.o. dosiahla so svojim projektom DANUBIAGRAPH úspech na celoeurópskej úrovni. Uspela v jednom z posledných kôl prvej fázy EIC iniciatívy SME Instrument (v súčasnosti už EIC Accelerator) programu Európskej Únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Od roku 2014 je jednou z 23 slovenských firiem, ktorej sa takýto úspech podaril. Patrik Križanský hovorí o svojom projekte i spolupráci so Slovak Business Agency.

Upozornenie: Fáza 1 podpory iniciatívy je už uzavretá!

Pozrite si tiež: