Európska komisia hľadá hodnotiteľov projektov

Pre riadne a korektné fungovanie najväčšieho európskeho programu pre výskum a vývoj – Horizont 2020 potrebuje Európska komisia nezávislých expertov, ktorí by hodnotili projekty, posudzovali ich návrhy, monitorovali implementáciu programov a dodržiavanie pravidiel a tiež uplatňovanie a smerovanie politiky EÚ pre výskum a inovácie. Pokračovať v čítaní článku “Európska komisia hľadá hodnotiteľov projektov”

Výzva na výber hodnotiteľov v rámci výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier. Pokračovať v čítaní článku “Výzva na výber hodnotiteľov v rámci výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier”

Kto hodnotil projekty SME Instrument za roky 2015 a 2016? V zozname je aj 23 Slovákov

Európska komisia zverejnila zoznamy hodnotiteľov pre projekty SME Instrument, ktorí boli zapojení do hodnotenia v rokoch 2015 a 2016. Pre každý rok je to vyše tisíc expertov.  Pokračovať v čítaní článku “Kto hodnotil projekty SME Instrument za roky 2015 a 2016? V zozname je aj 23 Slovákov”

Novinky SME Instrument (6): Zoznam 87 investorov a inovačných expertov pre pohovory fázy 2

Európska komisia predstavuje prvých 87 expertov, ktorí budú hodnotiť návrhy SME Instrument pre fázu 2, ktoré úspešne prešli hodnotením a boli odporučené na interview s expertmi. Pokračovať v čítaní článku “Novinky SME Instrument (6): Zoznam 87 investorov a inovačných expertov pre pohovory fázy 2”

EÚ hľadá expertov pre hodnotenie inovačných projektov (FTI)

Od roku 2018 bude pod hlavičkou European Innovation Council opäť pokračovať schéma Horizont 2020 s názvom Fast Track to Innovation (FTI), pilotne testovaná v období 2015 – 2016. Ide o schému, ktorá podporuje rýchly prechod inovácií na trh a z tohto dôvodu kladie dôraz na významné zastúpenie priemyslu v konzorciách. Pokračovať v čítaní článku “EÚ hľadá expertov pre hodnotenie inovačných projektov (FTI)”

Veľký prehľad financovania EÚ (aktualizovaná verzia 2017)

Európska komisia zverejnila aktualizovanú verziu publikácie o svojich finančných programoch pre firmy, neziskové organizácie, mladých ľudí, výskumníkov, poľnohospodárov či verejnoprávne subjekty vo forme grantov, úverov, záruk, investícií, dotácii alebo cien. Využite najmä odkazy na ďalšie prehľadné informácie na webe, ktoré sa v publikácii nachádzajú. Niektoré odkazy uvádzam i v texte nižšie. Pokračovať v čítaní článku “Veľký prehľad financovania EÚ (aktualizovaná verzia 2017)”

Európska komisia hľadá hodnotiteľov pre novú Európsku radu pre výskum (EIC)

Európska komisia hľadá externých hodnotiteľov pre Európsku radu pre inovácie (European Innovation Council – EIC).  Na jeseň tohto roka sa spustí pilotná výzva EIC, ktorá má za cieľ podporiť inovátorov, výskumníkov, veľké podnikateľské subjekty a MSP, ktoré pracujú na prelomových riešeniach s potenciálom vytvoriť nové trhy.  Pokračovať v čítaní článku “Európska komisia hľadá hodnotiteľov pre novú Európsku radu pre výskum (EIC)”

Pozrite sa, kto hodnotí projekty SME Instrument. Stále sa môžete prihlásiť a stať sa hodnotiteľom!

Projekty SME Instrument v programe Horizont 2020 hodnotí vyše 1200 nezávislých hodnotiteľov, z ktorých je 13 Slovákov. Pozrite sa, kto sú títo experti a keď máte záujem stať sa hodnotiteľom, využite túto skvelú možnosť. Európska komisia stále hľadá expertov, ktorí budú hodnotiť návrhy projektov. Pokračovať v čítaní článku “Pozrite sa, kto hodnotí projekty SME Instrument. Stále sa môžete prihlásiť a stať sa hodnotiteľom!”