O fázu 1 SME Instrument bojuje 17 slovenských firiem

Európska komisia prijala pred posledným dátumom uzávierky pre fázu 1 SME Instrument (6. septembra 2017) 2130 návrhov inovatívnych malých a stredných podnikov, z toho 17 zo Slovenska.

V rámci fázy 1 SME Instrument v programe Horizont 2020 môžu malé a stredné podniky získať jednorazovú sumu vo výške 50 000 EUR na realizáciu koncepcie a štúdie uskutočniteľnosti pre uvedenie inovatívnych produktov na trh.

Najbližšia uzávierka pre fázu 1 SME Instrument je 7.11.2017. Fáza 2 má uzávierku 18.10.2017.

Väčšina návrhov bola predložená v oblastiach IKT (547), energetiky (231) a nanotechnológií (202). Návrhy predložili malé a stredné podniky z 43 krajín. Najväčší počet návrhov predložili talianski žiadatelia (340), za ktorými nasledovali španielski (338) a britskí žiadatelia (129). 98% žiadateľov bolo samostatných MSP (bez partnerstva).

countries_3Podané projekty k termínu 6.9.2017. Zdroj: EASME

topics_3Počet podaných projektov podľa témy. Zdroj: EASME

Zdroj: 2130 innovative projects seek funding under the SME Instrument Phase 1 (EASME)


Viac o SME Instrument (tu na InnoNews):