Workshop k otvorenému prístupu (open access) vo vede (Bratislava, 23.10.2017)

K tématike otvoreného prístupu, ktorý je vyžadovaný aj v programoch Horizont 2020, sa bude konať dňa 23.októbra 2017 Národný workshop OpenAIRE. Uskutoční sa v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

openaire-banner2

OpenAIRE je projekt financovaný Európskou komisiou a slúži na podporu jej stratégií a na pomoc zainteresovným výskumníkom, výskumným pracovníkom a koordinátorom projektov, najmä čo sa týka otázok súvisiacich s Open Access publikovaním a s otvorenou vedou.

Národný workshope je určený koordinátorom projektov H2020 a FP7, vedcom, knihovníkom, vydavateľom a ďalším záujemcom o problematiku otvoreného prístupu. Na workshope odznejú témy ako OpenAIRE podpora sociálnych a technických prepojení umožňujúcich otvorenú vedu v Európe aj mimo nej, FP7 Post-Grant OA Pilot, Open Access v Horizont 2020, Politiky na podporu otvorenej vedy a otvoreného prístupu na Slovensku, Predátorské publikovanie a Licencie Creative Commons.

Program podujatia je uverejnený na webovej stránke: http://openaccess.cvtisr.sk/narodny-workshop-openaire/.

Vstup na workshop je voľný, avšak kvôli lepšej organizácii Vás prosíme, ak sa podujatia plánujete zúčastniť, aby ste sa zaregistrovali na vyššie uvedenej stránke alebo TU.

Viac o open access na InnoNews: