V prvej výzve SME Instrument Fáza 2 uspelo 57 firiem. Z nových členských krajín len 2

57 firiem zo 17 krajín získalo po pohovoroch s panelmi investorov projekty vo fáze 2 SME Instrument za takmer 100 miliónov eur. Nové členské krajiny v tejto výzve prepadli. Financie získala len jedna firma z Estónska a jedna z Chorvátska.

Do januárovej výzvy bolo podaných 1163 návrhov z 36 krajín. Miera úspešnosti pre túto výzvu tak dosahuje 4,9%. Všetky projekty majú jediného partnera.

Súhrnná štatistika výzvy s uzávierkou 10. januára 2018:

smeinst-2018-ph2-2018-01-10

Viac informácií:


V prípade záujmu si bezplatne stiahnite publikáciu o schéme SME Instrument v slovenčine, ktorú som pripravil.

Neprehliadnite zmeny v SME Instrument od januára 2018: