Aktualizácia často kladených otázok pre projekty EIC (European Innovation Council)

Minulý týždeň Európska komisia vydala aktualizáciu FAQ pre projekty EIC Accelerator (bývalý SME Instrument) a EIC Pathfinder. Zmeny sa týkajú vyjasnenia hodnotenia úrovne TRL ako aj definície stupňa TRL 9, možností pre súčasných príjemcov žiadať o zmiešané financovanie, podrobnejších informácií ohľadom obsahu pracovných balíkov a prezentácie pre osobné pohovory, štruktúry EIC fondu, typov investorov, procesu due dilligence.

eic-pilot-faq

Novinky v aktuálnej verzii (uvádzam v pôvodnom znení):

 • Q. 24 regarding TRL 9 definition
 • Q 30, 32, 49 regarding possibility for current beneficiaries to request
  blended finance
 • Q. 35, 36 clarification on TRL assessment
 • Q 46 additional information on what to include in work packages and pitch
  deck
 • Q 78 clarity regarding possible requested amounts
 • Q 89 Additional information on EIC fund structure
 • Q 96 more information on convertible loan conditions
 • Q 106 more explanation on type of investor EC will be
 • Q 108 Additional information on stakes
 • Q 109 more explanation on due diligence
 • Q 129 explanation of FDI
 • Addition of hyperlinks throughout

Stiahnite si Enhanced European Innovation Council (EIC) Pilot Frequently Asked Questions (PDF)

Neprehliadnite tiež: