Záznam zo seminára: EIC Accelerator – Ako pracovať s projektovou žiadosťou

3. decembra 2019 sa v priestoroch CVTI SR konal seminár “EIC Accelerator – Ako pracovať s projektovou žiadosťou”. Môžete si pozrieť záznam z podujatia.

Na seminári sme sa pozreli na jej obsahové náležitosti, vysvetlili princípy jej spracovania a hodnotenia. Ukázali, ako pracovať s účastníckym portálom programu H2020 a povedali si niečo aj o príprave rozpočtu a finančných tokoch v H2020 projektoch. Predstavili sme si hlavné rozdiely v porovnaní s SME Instrumentom a upozornili na najčastejšie chyby pri písaní projektu. Venovali sme sa aj prezentáciám pred porotou (pitching).

zaznam-2019-12-03

Pre prechod na záznam kliknite na foto vyššie alebo na tento odkaz.

Pre jednoduchšiu orientáciu uvádzam časy, kedy začínajú jednotlivé časti programu (hod:min):

 • EIC Accelerator – hlavné princípy a odlišnosti od SME Instrument
  (Lucia Dávidová, 0:04)
 • Hodnotiaci proces, kritériá hodnotenia a štruktúra projektovej žiadosti
  (Ivan Filus, 0:34)
 • Časti projektovej žiadosti: Excelentnosť, Dopad, Implementácia
  (Ivan Filus, 0:58)
 • Pitch deck: Ako na to?
  (Ivan Filus, 2:08)
 • Finančné aspekty H2020 projektov/Práca s FTO portálom – Ako podať projektový návrh?
  (Lucia Dávidová, 2:32)

Pozrite si tiež: